Light Channel Media s.r.o.
Podolí 150, 68604 Kunovice
+ 420 774 510 376

Upozornění

Stránky používají k ukládání nastavení a zajištění správného fungování soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Více informací

Souhlasím

LCMTV.CZ

Light Channel Media TV Studio

Jak nás podpořit

Milí přátelé, Light Channel Media s.r.o. je křesťanskou organizací s misijním programem a adventním poselstvím. Naším cílem je šířit biblické evangelium a povědomí o biblických bio-hygienických podmínkách života a zdravého životního stylu.

Z legislativních důvodů je pro nás nezbytné být obchodní společností. Systém financování naší činnosti je však plně příspěvkový. Abychom nekončili ztrátou, je nezbytné schodek rozpočtu doplňovat.

V současnosti se to děje tak, že vkládáme darem vlastní prostředky, které vyděláme v jiných aktivitách, často jako zaměstnanci na druhý pracovní úvazek. Část příjmů je tvořena dary od ochotných a štědrých dárců, bez nichž bychom tuto formu misijní činnosti nemohli udržet.

Jak nám můžete pomoci?

Pokud cítíte, že chcete podpořit darem naši činnost, můžete to udělat některým z dále uvedených způsobů:

7Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.
8Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, 9jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘ (Bible, 2 Kor 9,7-9)

Modlitbou

Modlitba má v životě věřícího nezastupitelnou roli. Věříme, že Bůh dává štědře těm, kteří jej ve víře prosí. Chválíme Jej za vše co pro nás již vykonal a jak o nás láskyplnně pečuje. To, za co prosíme je moudrost pro naši práci, porozumění potřebám lidí a zajištění jeho misijného díla i prostřednictvím naší misijní služby.

Finančním darem

Finanční dar můžete převést nebo vložit na účet číslo 115-1015060297/0100, v.s. 777. Pro zahraniční platby je číslo účtu ve tvaru IBAN CZ6201000001151015060297 BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX, symbol platby 777.

Spolupráce - reklama

V určitých případech můžeme sponzorům vystavit fakturu. Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Pro tento typ podpory je nezbytné se s námi nejdříve zkontaktovat a domluvit podrobnosti spolupráce.

Materiálním darem

Často se stává, že někdo vyhazuje zcela funkční věc, která by ještě mohla sloužit dál. A často to dělá s těžkým srdcem a přemýšlí zda by ji nemohl někomu věnovat, komu by udělala radost a ještě dobře posloužila...

Ale také se může stát, že nám budete chtít věnovat konkrétní věc, ne finance. Pro všechny případy zde uvádíme seznam věcí, které naléhavě potřebujeme:

  • Notebook i7
  • Osobní automobil, na plyn nebo naftu
  • Dodávku nebo pick-up, na naftu
Vlastní prací

Rádi by jste nám nějak pomohli, ale Vaše finanční a materiální možnost Vám to neumožňují? Disponujete volným časem? Darujte nám svůj volný čas formou dobrovolné práce. I taková pomoc je velmi vítaná. Pokud nám můžete a chcete pomoct svou prací, určitě se ozvěte na telefon 774 510 376.

Všem štědrým dárcům děkujeme...

Copyright © 2013-2018 Light Channel Media s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

golgota.cz | zdravotnimisie.cz | zamyslise.cz | lctv.cz

Real time web analytics, Heat map tracking