Light Channel Media s.r.o.
Podolí 150, 68604 Kunovice
+ 420 774 510 376

Upozornění

Stránky používají k ukládání nastavení a zajištění správného fungování soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Více informací

Souhlasím

LCMTV.CZ

Light Channel Media TV Studio

Přivýdělek

Light Channel Media s.r.o. nabízí všem šikovným zájemcům možnost přivýdělku vykonáváním jednoduchých, dílčích úkolů, které souvisí s naší činností.

Odměny

Odměny se odvíjejí od našich finančních možností - jsme neziskový, charitativní projekt. Přesto se snažíme vždy nabídnout maximum, které je v daném titulu možné.

Činnost je vykonávána na dohodu o provedení práce, nebo dohodu o pracovní činnosti. Možno i z domova. Vhodné pro studenty a ženy na mateřské dovolené.

Požadujeme odpovědnost a plnění dohodnutých termínů.

V případě zájmu volejte p. Hrdinka tel. 774510376.

Překlady jednotka
Překlad z textu, zóna A
(Východoslovanské jazyky: ukrajinština, běloruština, ruština a rusínština ( ⇒ jazyk obyvatel severovýchodní části Karpatského oblouku na pomezí Slovenska, Ukrajiny, Polska, Maďarska a Rumunska); písmo: azbuka
Západoslavanské jazyky: čeština, slovenština, polština, polabština (zaniklá ⇒ vymřelý jazyk Polabských Slovanů v severním Německu), kašubština ( ⇒ západoslovanský jazyk podobný polštině a vymřelé polabštině), pomořanština ( ⇒ vymřelé západoslovanské nářečí, kterým mluvili Slované na pobřeží Baltského moře) a lužická srbština (horní a dolní ⇒ menšinové jazyky v Německu); písmo: latinka
Jihoslavanské jazyky: slovinština (latinka), srbština (cyrilice, latinka), chorvatština (latinka), černohorština ( ⇒ jihoslovanský jazyk a úřední jazyk v Černé Hoře; cyrilice, latinka), makedonština (cyrilice) a bulharština (cyrilice)
srbochorvatština ⇒ umělý souhrnný název pro 3 odlišné jazyky: bosenština, chorvatština a srbština)
150,00 Kč 1800 znaků
Překlad z textu, zóna B
(Západogermánské jazyky: němčina, falčtina, lucemburština, pensylvánská němčina, alemánština, rakousko-bavorština, severohornoněmčina, jidiš, vilamovština.
Dolnoněmecko-dolnofrancké jazyky: nizozemština, afrikánština, angličtina, skotština, yolština, fríština.
Severogermánské jazyky (skandinávské jazyky): švédština, dánština, starogotlandština, norština, faerština, islandština, nornština – mrtvý jazyk.
Východogermánské jazyky: burgundština, gótština, krymská gótština, vandalština.)
170,00 Kč 1800 znaků
Překlad z textu, zóna C
(Francouzština, španělština, italština, portugalština, rumunština a katalánština.)
190,00 Kč 1800 znaků
Překlad z textu, zóna D
(Indie, Čína, Asie, Japonsko, Nový Zéland, Pacifik) Kromě jazyků výše uvedených.
230,00 Kč 1800 znaků
Překlad z textu, zóna E
(Ostatní) Kromě jazyků výše uvedených.
250,00 Kč 1800 znaků
     
Překlad z videa, bez textu (příplatek) 3,80 Kč minuta
     
Úpravy textů jednotka
Gramatická kontrola přeloženého textu 70,00 Kč 1800 znaků
Korektura textu pro titulky 100,00 Kč 1800 znaků
Korektura a jazyková úprava dialogů 130,00 Kč 1800 znaků
Jazyková úprava a korektura obalů, marketingových materiálů 130,00 Kč 1800 znaků
Odborná stylistika, odborné výrazy, korektura vědeckých a odborných termínů 110,00 Kč 1800 znaků
     
Dabing jednotka
Dabing 0,30 Kč sekunda
     
Prezentace jednotka
Překlad viz. překlady textů    
Úprava prezentace z dodaného překladu 17,00 Kč slide
Úprava slide, formátování 7,00 Kč slide
     
Ostatní práce s textem jednotka
Formátování scénáře 0,18 Kč řádek
Formátování titulků 0,18 Kč řádek
     
Poznámky:    
- Normostrana A4 = 1800 znaků, včetně mezer.    
     

Copyright © 2013-2018 Light Channel Media s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

golgota.cz | zdravotnimisie.cz | zamyslise.cz | lctv.cz

Real time web analytics, Heat map tracking